Stav pokrytí ČR vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu podle sběru dat
ČTÚ, zachycující pokrytí adresních míst obytných budov ke dni 31.12.2016

Počet přístupů: 5 [2,5%]

Zde bude uvedeno vypořádání případných připomínek ke sběru dat, provedeného ČTÚ ke zjištění skutečnosti týkající se existence sítí vysokorychlostního připojení k internetu ke dni 31.12.2016