Stav pokrytí ČR vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu podle sběru dat
ČTÚ, zachycující pokrytí adresních míst obytných budov ke dni 31.12.2016

Počet přístupů: 4 [2%]

Kontaktní místo pro Veřejnou konzultaci ke sběru dat o pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu, poskytovaného v pevném místě, se zvláštním zaměřením na sítě vysokorychlostního přístupu k internetu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor implementace strukturálních fondů

Politických vězňů 20
112 49 Praha 1

tel.: +420 224 851 111
fax: +420 224 221 575

email: pripominky@mpo.cz

Poznámka: Tento kontakt neslouží pro podávání připomínek v rámci Veřejné konzultace. Vaše případné připomínky prosím podávejte elektronickou formou vyplněním formuláře.

Obecné kontakty na Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/kontakty/kontakty-na-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu--22974/