Stav pokrytí ČR vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu podle sběru dat
ČTÚ, zachycující pokrytí adresních míst obytných budov ke dni 31.12.2016

Počet přístupů: 2 [1%]

Ačkoli data v tomto sdělení nejsou primárně určena k připomínkování, MPO žádá provozovatele sítí, aby správci dotačních prostředků sdělili případné chyby, týkající se sběru dat ČTÚ, a to ve formě emailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz. MPO připraví jednání s ČTÚ, směrované k ověření podání a případné opravě zjištěných chyb. Všechna upozornění na chyby budou vypořádány a výsledky zveřejněny.