Stav pokrytí ČR vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu podle sběru dat
ČTÚ, zachycující pokrytí adresních míst obytných budov ke dni 31.12.2016

Počet přístupů: 2 [1%]

Sdělení o dokončení sběru dat o existenci veřejných sítí elektronických
komunikací na území České republiky k termínu 31.12.2016

V návaznosti na sběr dat o existenci veřejných sítí elektronických komunikací k 31.12.2015, které byly důležitým základem pro možnost zveřejnění státní dotační podpory při výstavbě sítí vysokorychlostního připojení k internetu v rámci dotačního programu OP PIK, ČTÚ i v tomto roce zajistil sběr dat o existenci sítí tohoto typu v termínu od 1.ledna do 15.3.2017. Protože tyto údaje byly sebrány na jednotlivá adresní místa budov bez ohledu na typ budovy a v souvislosti s tím, že představitelé různých profesních sdružení provozovatelů sítí vyžadovali již v rámci přípravy prvního kola Výzvy k žádosti o dotační podporu úpravu takto sebrané databáze ČTÚ jen na ty budovy, které obsahují bytové jednotky, MPO i v tomto roce postupovalo stejným způsobem a omezilo rozsah databáze vztažené k existenci budov a jejich pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu pouze na ty objekty, které obsahují byty podle databáze Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro možnost porovnání s databází sběru dat o existenci sítí vysokorychlostního přístupu k internetu bylo také nutné upravit databázi základních sídelních jednotek (ZSJ) do stejného formátu, protože mezi těmito dvěma lety došlo ke změně této databáze.

Sběr dat za rok 2016 ČTÚ zajistil stejným způsobem jako data k 31.12.2015, takže výsledky obou sběrů dat by měly být srovnatelné a věrně odrážet informace o pokrytí, poskytnutých provozovateli veřejných sítí elektronických komunikací k oběma uvedeným termínům (2015 a 2016).